wat is theofictie?
introductie (filmpje!)

introduction (movie!) In English
veel gestelde vragen

materialen
module 16/18 jaar

meer lezen
artikelen
articles In English

reageer
reacties studenten
reacties docenten
contact

Theofictie, mág dat wel?

een verkennend onderzoek naar mogelijke levensbeschouwelijke bezwaren tegen een theofictie-project

1 2 3 4 5

2. Theofictie als project
Een theofictie-project kan op vele manieren worden ingevuld, maar om over iets concreets te kunnen praten en met alle gesprekpartners over hetzelfde project, heb ik een korte schets opgesteld en aan hen voorgelegd. Het voorbeeld is bedoeld als project voor leerlingen van 4 of 5 HAVO of VWO.

Hoe zou een theofictie-project eruit (kunnen) zien:
Leerlingen worden in 6 groepen ingedeeld (‘levensbeschouwings-groepen’) en bestuderen allemaal één van de grote levensbeschouwingen: Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Humanisme. Als afronding van dit gedeelte houden de groepen voor alle andere ‘levensbeschouwing-groepen’ een presentatie over de bestudeerde levensbeschouwing. Iedere deelnemer moet een aantal dingen uit die levensbeschouwing die ze de moeite waard vinden meenemen naar de theofictie groep waarvan ze daarna deel gaan uitmaken.

De theofictiegroepen worden samengesteld uit (liefst 6) leerlingen van verschillende  ‘levensbeschouwings-groepen’. Ze nemen allemaal de waarden mee die ze belangrijk en ‘goed’ vinden uit de levensbeschouwing die ze bestudeerd hebben en waarden die ze in hun eigen levensvisie al hadden, en brengen die in in de theofictie. Het is de bedoeling dat de groep het eens wordt over een aantal door hen gedeelde waarden die een plaats krijgen in hun theofictie. Die waarden kunnen uitgewerkt worden in normen, rituelen, feestdagen, symbolen, bijeenkomsten enzovoort die ze voor hun theofictie bedenken.
De theoficties worden gepresenteerd aan de andere groepen.

1 2 3 4 5