wat is theofictie?
introductie (filmpje!)

introduction (movie!) In English
veel gestelde vragen

materialen
module 16/18 jaar

meer lezen
artikelen
articles In English

reageer
reacties studenten
reacties docenten
contact

Theofictie, mág dat wel?

een verkennend onderzoek naar mogelijke levensbeschouwelijke bezwaren tegen een theofictie-project

1 2 3 4 5

5. conclusies
Een theofictie-project stuit niet op levensbeschouwelijke bezwaren die het uitwerken en uitvoeren van een dergelijk project verhinderen. Dat er geen bezwaren zijn bij het Boeddhisme en Hindoeïsme past wel bij het beeld dat ik van die levensbeschouwingen had op basis van de literatuur (noot). Eventuele bezwaren verwachtte ik mogelijk te krijgen vanuit de abrahamitische godsdiensten, die alledrie een geloofswaarheid hebben over een enige God (noot). De mening van mijn joodse gesprekspartner en met name die van de moslima verrasten me dus aangenaam.

De gesprekken over de waarden die ze hoopten dat leerlingen zouden meenemen naar de theofictie, waren leerzame en verdiepende gesprekken. Sommige waarden liggen meer voor de hand dan anderen, maar juist het zien hoe er een persoonlijke invulling wordt gegeven aan een levensbeschouwing, hoe die wordt ingepast en toegepast in een leven is ‘mooi’. Ik ben mij ervan bewust dat als ik vijf andere representanten van de vijf levensbeschouwingen zou spreken ik andere waarden, of in ieder geval andere accenten en kleuren zou krijgen. Ik hoop dat ook leerlingen die een theofictie maken dat beseffen: dat geloof en levensvisie persoonlijk zijn en zich voortdurend ontwikkelen. Dat een boek of een leer een inspiratiebron kan zijn maar dat het altijd mensen zijn die interpreteren en keuzes maken.

1 2 3 4 5

 


De genade van God zal niet onthouden worden, wanneer de gelovige zelfs een andere religie kiest: ‘Alle mensen volgen een pad naar mij’ (Gita 4.II) Het geloof hierin is bij de hindoe diep doorgedrongen.” 
(Besten, GJ, den, Paping, Th.B., Pol, H. (Red.) Mens en Medemens. Geestelijke stromingen in onze samenleving. pag.  221)
“Juist inzicht betekent het inzicht dat de leer van de Boeddha de moeite waard is om te volgen. Het is gebaseerd op afwegingen die gemaakt zijn; men heeft zich in deze leer en misschien ook in de leer van andere tradities verdiept. Vervolgens is met tot de conclusie gekomen dat deze leer de juiste leer is.”
(Besten, GJ, den, Paping, Th.B., Pol, H. (Red.) Mens en Medemens. Geestelijke stromingen in onze samenleving. pag.  236-237)

Jodendom en Christendom: Deuteronomium 6:4; Hoor, Israël: De Here is onze God; de Here is één.
Waar voor de Christenen uit het Nieuwe Testament bijkomt: Johannes 14:6; Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Islam: ‘In naam van Allah,/ De barmhartige, de Genadevolle,/ Zeg, Allah is Enig./ Allah is zichzelf genoeg./ Hij verwekte niet noch werd Hij verwekt,/ en niemand is Hem in enig opzicht gelijk.’(hoofdstuk 112 van de Koran)
(Besten, GJ, den, Paping, Th.B., Pol, H. (Red.) Mens en Medemens. Geestelijke stromingen in onze samenleving. pag.  185-186)